دسترسی به نسل پنجم موبایل در سال جدید

دسترسی به نسل پنجم موبایل در سال جدید

1395/12/29
0
264

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت: «پیش به سوی ۵G » هدفی است که در کنار توسعه اینترنت اشیاء برای سال ۹۸ درنظر داریم.

جزئیات بیشتر